Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Luật Nhân Quả - Chuyện Nhân Quả Báo Ứng, Ác Giả Ác Báo

Tiền tài và quy luật nhân quả

Tiền tài và quy luật nhân quả

Trong cuộc sống có rất nhiều người chuyên làm điều ác nhưng vẫn giàu có và chúng ta cảm thấy không công bằng vì điều này. Kẻ xấu thì giàu, người hiền thì nghèo, phải chăng đây cũng là quy luật nhân quả?

Hậu quả của nạo phá thai theo góc nhìn của Phật giáo

Hậu quả của nạo phá thai theo góc nhìn của Phật giáo

Hậu quả của nạo phá thai có thể chưa thấy ngay nên có rất nhiều tình huống chủ quan và khách quan dẫn đến việc người mẹ tìm cách phá thai. Nhưng nếu bạn tìm hiểu kỹ bạn sẽ thức tỉnh về hành động tội lỗi của mình ngay lập tức.

X