Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Yếu tố ngũ hành thật sự ngự trị trong bạn là gì?

Yếu tố ngũ hành thật sự ngự trị trong bạn là gì?

Câu hỏi:

Ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là 5 yếu tố cơ bản cấu thành thế giới. Con người cũng từ đó mà sinh ra nên sở hữu những đặc tính tương ứng như vậy. Mệnh nói lên số phận nhưng thực sự trong bản thân bạn đang ẩn chứa loại nguyên tố nào? Hãy tìm câu trả lời bằng cách trả lời câu hỏi: Bạn thích được sinh ra trong mùa nào nhất?

QUIZZ Khác

X