Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Sứ mệnh của cuộc đời bạn là gì?

Sứ mệnh của cuộc đời bạn là gì?

Câu hỏi:

Mỗi người đều có riêng cho mình một sứ mệnh, một đôi cánh thiên thần trong trái tim. Hãy cùng xem, bạn mang đôi cánh của vị thần nào, góp sức cho cuộc đời theo cách nào bằng cách trả lời câu hỏi: khi giao tiếp với mọi người, bạn coi trọng điều gì nhất?

QUIZZ Khác

X