Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Bạn là màu sắc nào trong bảng màu tự nhiên

Bạn là màu sắc nào trong bảng màu tự nhiên

Câu hỏi:

Trong bảng màu tự nhiên, những màu sắc không pha trộn, không hòa lẫn cũng giống như mỗi chúng ta đang tự nhiên tỏa sáng, sống cuộc đời của một chủ thể duy nhất. Hãy cùng xem, màu sắc nào tượng trưng cho bạn bằng cách trả lời câu hỏi: Bạn thường thư giãn bằng cách nào?

QUIZZ Khác

X