Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Bạn đang được linh thú nào che chở?

Bạn đang được linh thú nào che chở?

Câu hỏi:

Linh thú hay tứ linh trong quan niệm của người phương Đông bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, có sức mạnh lớn và nhiều phép thần thông. Mỗi người đều được một trong tứ linh hỗ trợ, che chở và âm thầm bảo vệ. Cùng xem, vị thần hộ mệnh phương Đông của bạn là ai bằng cách trả lời câu hỏi: Theo bạn, muốn giải quyết vấn đề nhanh cần sử dụng điều gì?

QUIZZ Khác

X