Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tách cà phê tiết lộ bạn là kiểu đàn ông như thế nào?

Tách cà phê tiết lộ bạn là kiểu đàn ông như thế nào?

Câu hỏi:

Cà phê và đàn ông, hai khái niệm này có rất nhiều điểm tương đồng, gần gũi. Hầu như người đàn ông nào cũng bắt đầu buổi sáng của mình bằng một tách cà phê. Từ cách chọn cà phê, có thể biết họ thuộc kiểu đàn ông nào. Nếu muốn có đáp án, hãy trả lời câu hỏi: Bạn thích nhất là loại cà phê nào?

QUIZZ Khác

X