Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Vị kem nào đại diện cho sự ngọt ngào trong tâm hồn bạn?

Vị kem nào đại diện cho sự ngọt ngào trong tâm hồn bạn?

Câu hỏi:

Dù là người nghiêm túc hay khô khan đến mức nào thì ẩn sâu trong mỗi tâm hồn đều có một phần ngọt ngào, tan chảy những vị kem mát lạnh kia. Cùng xem, bạn giống vị kem nào nhất bằng cách trả lời câu hỏi: Khi gặp chuyện ngoài ý muốn, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

QUIZZ Khác

X