Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ Địa (Văn khấn trong tang lễ)

Văn khấn trong tang lễ: Lễ cáo Long Thần Thổ Địa là lễ cúng Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt. Lịch ngày TỐT xin hướng dẫn cách cúng lễ Thần Thổ Địa đúng cách nhất.  

Van khan Le cao Long Than Tho Dia - Van khan trong tang le
 

1.  Ý nghĩa lễ cáo Long Thần Thổ Địa


Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ Địa (Lễ cúng Long Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt)

2. Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ Địa đúng chuẩn theo Văn khấn cổ truyền

 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, Chư Phật mười phương.
 
- Con kính lạy Bản cảnh Hậu Thổ Thần chư vị.
 
Tang chủ là: ......................
 
Ngụ tại:……………..........
 
Hôm nay là ngày … tháng….năm…

Gia đình có táng cố phụ (hay cố mẫu) là họ………… húy hiệu…….. tiền tước là….. thọ chung ngày ….ở khu đất này, kính dâng lễ vật…………
 
Thiết nghĩ:
 
Đất có dữ lành
Đều do họa phúc
Kết phát dựa vào âm đức,
Cũng nhờ Thần lực hiển linh
Ấy thực thường tình
Xiết bao cảm cách.
Những mong mồ yên mả đẹp.
Vậy dâng lễ bạc tâm thành.
Nhờ ơn Đại đức
Thấu nỗi u tình
Khiến cho vong linh.
Được yên nơi chín suối.
Phù hộ dương trần con cháu nội, ngoại bình yên.
 
Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì
 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
X