Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

15/2 âm lịch: Ngày Phật Niết Bàn và bài lễ tụng hồi hướng Phật pháp

Thứ Ba, 14/02/2017 11:09 (GMT+07)

(Lichngaytot.com) Ngày 15/2 âm lịch là ngày Phật Thích Ca Mâu Ni nhập cõi Niết Bàn, hay còn gọi là ngày Phật Niết Bàn. Chúng sinh hướng Phật, cung dưỡng và học Phật để Phật pháp tỏa rộng nhân gian.


152 am lich Ngay Phat Niet Ban va bai le tung hoi huong Phat phap hinh anh 2
 
Thích Ca Mâu Ni là Giáo chủ khai sáng Phật giáo. Phật Giáo Đại Thừa có câu chuyện Tam Thế Phật, trong đó Thích Ca Mâu Ni là Giáo Chủ Tam Thế Phật Sa Bà Thế Giới, lại là Thụ Tam Thế Phật, tức Phật của đời hiện tại. 
 
Nói về cuộc đời Thích Ca Mâu Ni, ngài vốn là thái tử nước La Vệ, một quốc gia cổ ở Ấn Độ, cha tên Tịnh Phạn, mẹ tên Ma Da, 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, 45 tuổi đi thuyết pháp, 80 tuổi nhập cõi Niết Bàn.
 
Ngày Phật Niết Bàn tức ngày kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni tiến tới cõi Niết Bàn, gọi là ngày Phật diệt hay ngày đại ác. Đối với câu chuyện về việc này có sự khác nhau giữ Phật Giáo Nam và Bắc, ngày làm lễ cũng không đồng nhất. So sánh, đối chiếu nhiều tài liệu Phật giáo về các thời kì thuyết pháp của Đức Phật, xin tổng hợp thành các trường hợp như sau:
 
1. Theo quyển 4 “Trường A Hàm kinh”: ngày 8 tháng 2 âm lịch theo Lịch Vạn Niên.
 
2. Theo quyển 1 “Đại Bàn Niết Bàn kinh” và quyển 1 “Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa: ngày 15 tháng 2 âm lịch.
 
3. Theo “Nhất Thiết Thiện Kiến Luật Tự”, “Luật Tàng”, chương 3 “Đại Sử”, quyển 6 “Đại Đường Tây Vực ký”: ngày 15 tháng 2 âm lịch.
 
4. Theo quyển 2 “Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa”: ngày 8 tháng 8 âm lịch.
 
5. Theo quyển 1 “Đại Tì Bà Sa luận”, quyển 6 “Đại Đường Tây Vực ký”: 15 tháng 8 âm lịch.
 
6. Theo “Quán Tẩy Phật Hình Tượng kinh”: ngày 8 tháng 4 âm lịch.
 
Phật Giáo Đại Thừa quyết định lấy ngày 15 tháng 2 (căn cứ vào “Đại Bàn Niết Bàn kinh” cùng các bộ lịch sử Phật giáo như “Phật tổ đề cương”, “Cảnh Đức truyện đăng lục”, “Nguyệt Lục”) là ngày Phật Niết Bàn. Trong ngày này, các chùa chiền thường cử hành nghi lễ chính thức hoặc lễ kỷ niệm ngày Phật diệt, hướng chúng sinh tới Phật pháp. Ngày 8/12 âm lịch nấu cháo cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni

152 am lich Ngay Phat Niet Ban va bai le tung hoi huong Phat phap hinh anh 2
 
Các chúng đệ tử, Phật tử, người có lòng hướng Phật nên tới cửa chùa cùng dâng cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tưởng nhớ công đức của ngài, đồng thời khai mở tâm tư, làm lành tránh ác, kết nhiều thiện duyên.
 
Dưới đây là bài lễ tụng niệm ngày Phật Niết Bàn, có thể tụng ở chùa hoặc tụng tại gia, tụng trong tâm tưởng đều có ý nghĩa tốt lành.
 
Đệ tử nay một lòng thành kính
Giờ phút này quỳ giữa đạo tràng
Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn
Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ
Bốn bộ chúng tố thành đầy đủ
Khắp nhân thiên hóa độ chu chuân
Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba tuần
Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng
Thần thông tạm trụ nơi thân mạng
 
Pháp yếu cần Di Giáo tôn đồ
Đại Tập Đường hội họp Bí Sô
Nhắc nhớ lại các phần Đạo phẩm
Khuyên tinh tấn thời thường suy gẩm
Chớ mảy may lười biếng buông lung
Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng
Khai thị trước nhân duyên diệt độ
Đều ba cõi nhân thiên thống khổ
Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa
 
Sự tình hai nghìn rưởi năm xưa
Dở Di Giáo Niết Bàn đọc lại
Cảm động quá, lòng con tê tái
Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa La
Giữa hàng Song Thọ diềm dà
Trên Ngọa tháp nghiêng mình Từ Phụ
Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ
Khóc than vật vã cực bi ai
Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài
Nhìn đạo lý vô thường sự vật
Đừng chấp trước huyễn thân còn mất
Hãy nương theo giới luật tu trì
Phật diệt còn Pháp đó quy y
Tin nhất hẳn tới kỳ giải thoát
Kiến giải có gì chưa dứt khoát
 
Chóng nêu lên cầu quyết tâm nghi
Nhập Niết Bàn đã sắp tới thì
Thời khắc đúng như khi thành đạo
Nghe phó chúc lòng càng áo não
Trăm mắt nhìn thấu đáo kim thân
Chi tiết ngưng dao động lần lần
Như Lai đã chứng vui tịch diệt
Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc
Khác nào đàn con mất mẹ hiền
Thụ linh ứng khắp Đại thiên
 
Tu Di nghiêng ngả, đất liền động rung
Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Cung
Tung hoa trỗi nhạc không trung cúng dường
Chúng con phúc bạc vận ương
Sinh xa đời Phật thiếu phương tiện lành
Thiết tha cầu chứng Vô sanh
Giới hương biểu lộ tấc thành cúng dâng
Cúi xin Vô thượng Năng nhơn
Từ bi gia hộ.
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X