Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chú Đại Bi tiếng Hoa hay nhất có lời tụng - Lắng đọng cảm xúc với âm vực trầm bổng

Thứ Ba, 07/12/2021 16:30 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Kinh chú Đại Bi được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, ngoài phiên bản tiếng Việt và tiếng Phạn thường thấy, còn có thêm bản chú Đại Bi tiếng Hoa rất hay dưới đây.
Mục lục (Ẩn/Hiện)
 
Chu Dai Bi tieng Hoa hay nhat co loi tung
 

1. Lời chú Đại Bi tiếng Hoa


Kinh chú Đại Bi được thể hiện ở các ngôn ngữ khác nhau lại có âm vực và sức truyền tải khác biệt. Cùng niệm chú Đại Bi tiếng Hoa để có thêm cái nhìn đa chiều về thần chú linh ứng kỳ diệu này.
 
南无, 喝啰怛那, 哆啰夜耶。
ná mó, hé là dá nā, duō là yè yē.
南无, 阿唎耶。
ná mó, ā lì yē.
婆卢羯帝, 烁钵啰耶。
pó lú jié dì, shuò bō là yē.
菩提萨埵婆耶。
pú tí sà duǒ pó yē.
摩诃萨埵婆耶。
mó hē sà duǒ pó yē.
摩诃迦卢尼迦耶。
mó hē jiā lú ní jiā yē.
唵。
ōng.
萨皤啰罚曳。
sà pó là fá yè
数怛那怛写。
shù dá nā dá xià.
南无悉吉栗埵, 伊蒙阿唎耶。
ná mó xī jí lì duǒ, yī méng ā lì yē.
婆卢吉帝, 室佛啰楞驮婆。
pó lú jí dì, shì fó là léng tuó pó.
南无, 那啰谨墀。
ná mó·nā là jǐn chí.
醯唎摩诃皤哆沙咩。
xī lì mó hē pó duō shā miē.
萨婆阿他, 豆输朋。
sà pó ā tuō, dòu shū péng.
阿逝孕。
ā shì yùn.
萨婆萨哆, 那摩婆萨多, 那摩婆伽。
sà pó sà duō, ná mó pó sà duō, ná mó pó qié
摩罚特豆。
mó fá tè dòu.
怛侄他。
dá zhí tuō.
唵, 阿婆卢醯。
ōng, ā pó lú xī.
卢迦帝。
lú jiā dì
迦罗帝。
jiā luó dì.
夷醯唎。
yí xī lì
摩诃菩提萨埵。
mó hē pú tí sà duǒ.
萨婆萨婆。
sà pó sà pó
摩啰摩啰。
mó là mó là
摩醯摩醯, 唎驮孕。
mó xī mó xī, lì tuó yùn
俱卢俱卢·羯蒙。
jù lú jù lú, jié méng.
度卢度卢, 罚阇耶帝。
dù lú dù lú, fá shé yē dì.
摩诃罚阇耶帝。
mó hē fá shé yē dì.
陀啰陀啰。
tuó là tuó là.
地唎尼。
dì lì ní.
室佛啰耶。
shì fó là yē.
遮啰遮啰。
zhē là zhē là.
么么, 罚摩啰。
mó mó, fá mó là.
穆帝隶。
mù dì lì.
伊醯伊醯。
yī xī yī xī.
室那室那。
shì nā shì nā.
阿啰嘇, 佛啰舍利。
ā là shān, fó là shě lì.
罚沙罚嘇。
fá shā fá shān.
佛啰舍耶。
fó là shě yē.
呼卢呼卢摩啰。
hū lú hū lú mó là.
呼卢呼卢醯利。
hū lú hū lú xī lì.
娑啰娑啰。
suō là suō là.
悉唎悉唎。
xī lì xī lì.
苏嚧苏嚧。
sū lú sū lú.
菩提夜, 菩提夜。
pú tí yè, pú tí yè.
菩驮夜, 菩驮夜。
pú tuó yè, pú tuó yè.
弥帝利夜。
mí dì lì yè.
那啰谨墀。
nā là jǐn chí.
地利瑟尼那。
dì lì sè ní nā.
婆夜摩那。
pó yè mó nā.
娑婆诃。
sā pó hē.
悉陀夜。
xī tuó yè.
娑婆诃。
sā pó hē.
摩诃悉陀夜。
mó hē xī tuó yè.
娑婆诃。
sā pó hē.
悉陀喻艺。
xī tuó yù yì.
室皤啰耶。
shì pó là yē.
娑婆诃。
sā pó hē.
那啰谨墀。
nā là jǐn chí.
娑婆诃。
sā pó hē.
摩啰那啰。
mó là nā là.
娑婆诃。
sā pó hē.
悉啰僧, 阿穆佉耶。
xī là sēng, ā mù qié yē.
娑婆诃。
sā pó hē.
娑婆摩诃, 阿悉陀夜。
sā pó mó hē, ā xī tuó yè.
娑婆诃。
sā pó hē.
者吉啰, 阿悉陀夜。
zhě jí là, ā xī tuó yè.
娑婆诃。
sā pó hē.
波陀摩, 羯悉陀夜。
bō tuó mó, jié xī tuó yè.
娑婆诃。
sā pó hē.
那啰谨墀, 皤伽啰耶。
nā là jǐn chí, pó qié là yē.
娑婆诃。
sā pó hē.
摩婆利, 胜羯啰夜。
mó pó lì, shèng jié là yè.
娑婆诃。
sā pó hē.
南无喝啰怛那, 哆啰夜耶。
ná mó hé là dá nā, duō là yè yē.
南无阿利耶。
ná mó ā lì yē.
婆嚧吉帝。
pó lú jí dì.
烁皤啰夜。
shuò pó là yè
娑婆诃。
sā pó hē.
唵·悉殿都。
ōng, xī diàn dū
漫多啰。
màn duō là.
跋陀耶。
bá tuó yē.
娑婆诃。
sā pó hē.

2. Video chú Đại Bi tiếng Hoa hay nhất

Tin cùng chuyên mục dành cho bạn:

 

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X