Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tâm hồn của bạn đại diện cho ánh trăng như thế nào?

Tâm hồn của bạn đại diện cho ánh trăng như thế nào?

Câu hỏi:

Mỗi tâm hồn là một dòng suối ngọt ngào và mát nhẹ như ánh trăng. Dù là trăng tròn viên mãn, trăng khuyết e ấp hay trăng tàn mờ ảo thì đều có những vẻ đẹp của riêng mình. Cùng xem tâm hồn bạn đại diện cho ánh trăng như thế nào bằng cách trả lời câu hỏi: Trong công việc, học tập bạn coi trọng điều gì nhất?

QUIZZ Khác

X