Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Dựa vào đâu để xem tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không

Dựa vào đâu để xem tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không

Xem tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không là lệ cũ, đã có từ lâu và được duy trì đến tận ngày nay. Đây được coi là việc vô cùng quan trọng, không thể thiếu trước khi tiến hành cưới hỏi. Vậy cơ sở xem tuổi vợ chồng căn cứ vào đâu?

X