Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Mệnh cung Vô Chính Diệu, nỗi oan khiên ngàn năm

Mệnh cung Vô Chính Diệu, nỗi oan khiên ngàn năm

Cung Vô Chính Diệu (gọi tắt là VCD) là cung không có bất cứ một sao chính tinh nào trong 14 chính tinh, nằm ở đồ hình Tử Vi trục Tỵ Hợi, lá số có tới 4 cung VCD mà trong đó có 3 cung VCD liên tiếp khiến cho đồ hình này được đánh giá là khó luận nhất.

X