Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tâm linh

12 điều tắm mát TÂM HỒN, thấm đẫm NHÂN VĂN

Thứ Tư, 13/04/2016 10:45 (GMT+07)
() Đức Thích Ca Mầu Ni có một đại nguyện lớn nhất: "Khi ta thành Phật, nếu chúng sinh thành tâm thành ý niệm danh hiệu “Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương Như Lai” thì có thể mượn sức mạnh của ta để có được cuộc sống ấm no đầy đủ”. Trong tâm nguyện của Đức Phật có nhắn nhủ 12 chân lý đơn giản mà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

=> Đọc và suy ngẫm: Danh ngôn cuộc sống, những ý đẹp lời hay giúp suy nghĩ tích cực

12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc 7
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc 7
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc 7
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc 7
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc 7
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc 7
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
12 viec nen lam mang y nghia nhan van sau sac hinh anh goc
Thủy Bùi
Chia sẻ: fb fb fb fb fb fb

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

X