Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Danh ngon Thoi gian - Tien bac, danh ngôn hay về Thời gian - Tiền bạc

Danh ngôn hay

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.
Charles Goodyear
Không cần tiền bạc để mua điều cốt yếu của tâm hồn.
Henry David Thoreau
Thu nhập cao là công thức tốt nhất cho hạnh phúc mà tôi từng biết.
Jane Austen
Kinh doanh, bạn biết đấy, có thể mang cho bạn tiền bạc, nhưng tình bạn thì hiếm khi nào.
Jane Austen
Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế của việc có nó.
Benjamin Franklin
Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé và một số tiền dự trữ.
Benjamin Franklin
Tiền bạc khiến cả thế giới xoay chuyển.
Publilius Syrus
Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.
Benjamin Franklin
Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít.
Benjamin Franklin
Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu.
Benjamin Franklin
Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc tiền Chúa tạo ra không đủ.
Heinrich Heine
Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời... và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng.
Samuel Johnson
X