Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Danh ngon Ngon ngu - Giao tiep, danh ngôn hay về Ngôn ngữ - Giao tiếp

Danh ngôn hay

Chỉ những người tuyệt vời nhất mới có thể nói một cách giản dị và chân thành : “Tôi không biết”.
De Piraxêp
Có thể bỏ qua một nghìn lời nói nhưng không thể bỏ qua một lời góp ý.
Ngạn ngữ Ả Rập
Lời nói thuộc thời gian, sự im lặng thuộc vĩnh cửu.
Carlyre
Ngôn từ tốt đẹp chỉ là anh lùn bên cạnh người khổng lồ là sự gương mẫu.
Ngạn ngữ Thụy Sĩ
Chớ nói về hạnh phúc của mình với người kém sung sướng hơn mình.
Pythagore
Một nghìn lời đồn đại vẫn chưa phải là sự thật.
Ngạn ngữ Mông Cổ
Đừng thích thú vì lời ngọt ngào, đừng bực tức vì lời gay gắt.
Ngạn ngữ Đức
Nói không suy nghĩ là bắn không nhắm đích.
T.Fuller
Biết hùng biện, biết cả im lặng.
Ngạn ngữ Hungary
Trong đạo đức cũng như trong nghệ thuật, vấn đề không phải ở lời nói mà ở việc làm.
R.Renan
Quyền lực của lời nói thì vô biên.
M.Alexay
Nếu ta suy nghĩ hai lần trước khi nói, ta sẽ nói hay gấp đôi.
U-pen
X