Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Danh ngon Thanh cong - That bai, danh ngôn hay về Thành công - Thất bại

Danh ngôn hay

Không chỉ biết khen ngợi những thành công, mà còn phải biết khen ngợi những thất bại.
Jack Welch
Đừng sợ thất bại. Lần thất bại thứ nhất cần phải có, vì nhờ đó mà ý chí ta thêm cứng cáp. Lần thất bại thứ hai có thể có ích. Bị bại lần thứ ba mà vẫn đứng vững, con người đó như chùm nho chín ở trên đá sỏi: không có thứ nho nào ngọt hơn thế nữa.
Khuyết danh
Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.
Sir Walter Scott
Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, "Tôi được lợi gì?"
Brian Tracy
Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.
Brian Tracy
Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.
Thomas Edison
Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.
Thomas Edison
Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.
Thomas Edison
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.
Albert Einstein
Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.
Albert Einstein
Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.
Albert Einstein
Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại.
Albert Einstein
X