Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Danh ngôn Kinh doanh - Những triết lý kinh doanh hay nhất

Danh ngôn hay

20% thành công của doanh nghiệp nằm ở quyết sách và 80% còn lại là hành động.
Lý Gia Thành

Nắm bắt thời cơ và nhanh chóng hoạt động chính là chìa khóa thành công cho mọi doanh nghiệp hiện đại.
James C.Collins
Không nên đặt tất cả số trứng bạn có vào cùng một cái rổ.
James Tobin
Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh phá sản thì có đến 85% trong ố đó do chính sách quản lý của người đứng đầu mà ra.
Rand
Không giỏi lắng nghe những âm thanh khác nhau, đó là nhược điểm lớn nhất của một nhà quản lý.
Mary Kay
Khách hàng là khởi nguồn của mọi sáng tạo.
Tom Peters
Sáng tạo chính là con đường đi duy nhất của một ty lớn.
Geogffrey Chaucer
Hợp tác chính là nguồn gốc của sự phồng thịnh.
Bob Barr
Thành công của một công ty, xí nghiệp là dựa vào cả một tập thể chứ không chỉ là dựa vào chỉ một cá nhân.
James C.Collins
Chất lượng là sự bảo đảm tốt nhất lòng trung thành của khách hàng.
Jack Welch
Nhân tài chính là nguồn lợi nhuận cao nhất có được, một công ty có thể "kinh doanh" tốt nhân tài thì công ty đó trước sau gì cũng thắng lợi.
Liễu Truyền Chí
Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe.
James C. Collins
X