Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Tướng Mắt - Giải Đoán Vận Mệnh Đời Người Qua Tướng Mắt

Tướng Mắt - Giải Đoán Vận Mệnh Đời Người Qua Tướng Mắt

Người mắt trắng thông minh mà nham hiểm

Người mắt trắng thông minh mà nham hiểm

<FONT face=Arial> <DIV style="DISPLAY: none" align=left> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD><IMG height=100 src="/newsimage/thumbnail/2009/11/image_27043_htb.jpg" width=100 border=1 name=imagePhoto> </TD></TR> <TR> <TD class=Image align=left><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: arial"><I></I></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=justify>Chủ nhân của&nbsp;đôi mắt này là người thông minh, nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ để gây

Người có đôi mắt vô thần

Người có đôi mắt vô thần

Đôi mắt vô thần là mắt không có hồn, nhìn vào có cảm giác như là buồn ngủ, mắt không mở to được, mí mắt lại sụp xuống như không có sức sống.

X