Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Khẩu Nghiệp

Khẩu Nghiệp - Hậu Quả Chất Chồng và Cách Giải Trừ Khẩu Nghiệp

9 cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng

9 cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng

Cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp bằng lời nói vô tình cũng có thể khiến chính bản thân mình và những người xung quanh bị tổn thương. Đức Phật đã dạy, lời nói chân tâm, trăm sự tốt lành, một lần khẩu nghiệp, muôn kiếp mang nợ.

Một lời ác ý, trăm năm chịu khổ

Một lời ác ý, trăm năm chịu khổ

Người xưa có câu "Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai", câu chuyện Phật giáo về khẩu nghiệp dưới đây sẽ khiến bạn phải cẩn trọng hơn trong từng lời nói của mình.

X