Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Dong Cong Tuyen Trach Nhat - Xem ngày tốt xấu theo Đổng Công

Dong Cong Tuyen Trach Nhat - Xem ngày tốt xấu theo Đổng Công Tuyển Trạ

Xem ngày tốt xấu tháng Sáu theo Đổng công tuyển trạch nhật

Xem ngày tốt xấu tháng Sáu theo Đổng công tuyển trạch nhật

Khi muốn tiến hành một công việc đại sự nào đó như khai trương, xuất hành, xây nhà, đào giếng, an táng... cần xem ngày có tốt hay không. Việc xem ngày tốt xấu là rất quan trọng, nếu phạm phải sẽ gặp thất bại, mọi sự đều không thành.

X