Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
CÚNG TÁO QUÂN NGÀY 23 THÁNG CHẠP HÀNG NĂM

Táo quân - Cúng táo quân, cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Táo Quân của Việt Nam và Trung Quốc có hoàn toàn giống nhau?

Táo Quân của Việt Nam và Trung Quốc có hoàn toàn giống nhau?

Theo quan niệm của người phương Đông, 23 tháng Chạp hàng năm là ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Ở các nước, tục lệ này được tiến hành khác nhau, thể hiện văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia nhưng vẫn có những nét chung đầy thú vị. Cùng xem Táo Quân của Việt Nam và Trung Quốc có điểm gì giống và khác nhau nhé!

Nhà bạn đã cúng Táo quân đúng cách chưa?

Nhà bạn đã cúng Táo quân đúng cách chưa?

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân, người dân Việt Nam tiến hành tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Tục lệ là thế nhưng không phải nhà nào cũng biết cúng đúng cách.

X