Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

XSMT Thu 4 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần

XSMT 27/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 27/2/2019

XSMT 27/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 27/2/2019

XSMT 27/2/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 27/2/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 20/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 20/2/2019

XSMT 20/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 20/2/2019

XSMT 20/2/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 20/2/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 13/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 13/2/2019

XSMT 13/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 13/2/2019

XSMT 13/2/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 13/2/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 6/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 6/2/2019

XSMT 6/2 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 6/2/2019

XSMT 6/2/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 6/2/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 30/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 30/1/2019

XSMT 30/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 30/1/2019

XSMT 30/1/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 30/1/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 23/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 23/1/2019

XSMT 23/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 23/1/2019

XSMT 23/1/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 23/1/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 16/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 16/1/2019

XSMT 16/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 16/1/2019

XSMT 16/1/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 16/1/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 9/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 9/1/2019

XSMT 9/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 9/1/2019

XSMT 9/1/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 9/1/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đắk Lắk, Quảng Nam. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

XSMT 2/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 2/1/2019

XSMT 2/1 - Kết quả xổ số miền Trung Hôm nay Thứ 4 ngày 2/1/2019

XSMT 2/1/2019 – SXMT - XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 2/1/2019 được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17h15 phút. Các tỉnh quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cập nhật từng giải nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!

X