Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Phật Pháp nhiệm màu - Phật pháp ứng dụng

Phật Pháp nhiệm màu - Phật pháp ứng dụng

Tụng kinh niệm Phật: Nghi thức niệm Phật hàng ngày đúng chuẩn!

Tụng kinh niệm Phật: Nghi thức niệm Phật hàng ngày đúng chuẩn!

Kinh là những lời Phật dạy về những phương pháp tin Phật, học Phật cho đến thành Phật. Phương pháp thì vô biên cho nên số lượng kinh và danh mục của kinh cũng nhiều vô tận. Ngày nay, tụng kinh không chỉ là cách để truyền bá Phật giáo mà còn như một nghi thức tâm linh.

X