Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết hôm nay ngày mai

Dự báo thời tiết ngày 9/7/2021: Hà Nội tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 9/7/2021: Hà Nội tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 9/7/2021, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nền nhiệt cao nhất từ 30-33 độ, trời mát; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 4/7/2021: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, đêm có thể có mưa dông rải rác vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 4/7/2021: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, đêm có thể có mưa dông rải rác vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 4/7/2021, khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, từ đêm 4/7 có lúc có mưa rào và dông một vài nơi; khu vực TPHCM ngày có nắng vừa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nền nhiệt dao động từ 27-34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 3/7/2021: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 3/7/2021: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 3/7/2021, khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất từ 33-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 2/7/2021: Hà Nội nắng nóng đến 38 độ, Đà Nẵng nắng gay gắt đến trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/7/2021: Hà Nội nắng nóng đến 38 độ, Đà Nẵng nắng gay gắt đến trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/7/2021, khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nền nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết ngày 29/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 29/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 29/6/2021, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2021: Hà Nội nắng nóng đến trên 38 độ

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2021: Hà Nội nắng nóng đến trên 38 độ

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2021, khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có thể có mưa dông rải rác, ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực TPHCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 25-33 độ.

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2021, khu vực khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 25/6/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn

Dự báo thời tiết ngày 25/6/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn

Dự báo thời tiết ngày 25/6/2021, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết ngày 22/6/2021: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, tối và đêm có thể có mưa rào rải rác một vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 22/6/2021: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, tối và đêm có thể có mưa rào rải rác một vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 22/6/2021, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, đến khoảng tối và đêm có thể có mửa rào và dông rải rác một vài nơi; khu vực Đà Nẵng nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt dao động từ 28-39 độ.

Dự báo thời tiết ngày 21/6/2021: Nắng nóng tiếp diễn, Bắc Bộ nắng gay gắt đến trên 41 độ

Dự báo thời tiết ngày 21/6/2021: Nắng nóng tiếp diễn, Bắc Bộ nắng gay gắt đến trên 41 độ

Dự báo thời tiết ngày 21/6/2021, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất có thể lên tới trên 41 độ;, có nơi trên 40 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ.

Dự báo thời tiết ngày 19/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới trên 40 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới trên 40 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/6/2021, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi lên đến trên 40 độ; khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng vừa, nền nhiệt cao nhất từ 32-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 17/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 17/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 17/6/2021, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

X