Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dự báo thời tiết hôm nay ngày mai

Dự báo thời tiết ngày 19/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới trên 40 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới trên 40 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/6/2021, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi lên đến trên 40 độ; khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng vừa, nền nhiệt cao nhất từ 32-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 17/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 17/6/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 17/6/2021, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo thời tiết ngày 14/6/2021: Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 14/6/2021: Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng

Theo dõi dự báo thời tiết ngày 14/6/2021, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ; khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa dông vài nơi, nền nhiệt cao nhất từ 32-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 12/6/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 12/6/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 12/6/2021, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ giảm nhẹ, nền nhiệt cao nhất từ 29-32 độ; khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết ngày 8/6/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, Nam Trung Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 8/6/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, Nam Trung Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 8/6/2021, khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tại đây dao động trong khoảng từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết ngày 6/6/2021: Hà Nội ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 6/6/2021: Hà Nội ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 6/6/2021, khu vực Hà Nội ngày nắng nhẹ, từ chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết ngày 4/6/2021: Hà Nội giảm nhiệt, đêm và sáng có mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 4/6/2021: Hà Nội giảm nhiệt, đêm và sáng có mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 4/6/2021, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ giảm với nền nhiệt cao nhất từ 29-32 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 32-39 độ, có nơi trên 39 độ.

X