Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
BÙA NGẢI - Cách nhận biết và giải trừ bùa ngải

BÙA NGẢI - Cách nhận biết và giải trừ bùa ngải

Ly kì chuyện mỹ nhân Sài Gòn dùng bùa yêu chài đại gia

Ly kì chuyện mỹ nhân Sài Gòn dùng bùa yêu chài đại gia

Bùa yêu vốn lưu truyền trong dân gian như một thứ bùa làm người khác mê mẩn, say đắm không dứt. Những câu chuyện ly kì xung quanh nó nhiều không kể xiết. Người dân Sài Gòn những năm tiền khởi nghĩa thường bàn tán chuyện cô Ba Trà dùng bùa ngải làm bao tay trọc phú, tỷ phú đương thời phải lao đao, dẫn tới khuynh gia bại sản.

X