Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem tử vi 12 con giáp chính xác

4 con giáp nghĩ thiện làm thiện, đời lên hương, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng
4 con giáp nghĩ thiện làm thiện, đời lên hương, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng

Có câu "Mệnh tại Thiên, Vận tại Nhân", "Mệnh" là do trời định không thể thay đổi được, nhưng "vận" chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Trong đó, việc sửa đổi tâm tính, sống hướng thiện có tác động trực tiếp tới việc thay đổi vận số, hóa hung thành cát, cuộc đời "lên hương" không ngờ.

X