Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem sao hạn 2022 và sao chiếu mệnh nam mạng Mậu Tuất


Xem sao chiếu mệnh và cách cúng sao giải hạn Đinh Dậu 2017 cho Mậu Tuất Nam mạng theo Lịch âm dương. Hàng năm Mậu Tuất có sao chiếu mạng khác nhau, có năm gặp sao tốt, cũng có năm gặp sao xấu. Việc xem sao hạn, cúng dâng sao giải hạn sẽ giúp hóa giải phần nào hung khí từ sao xấu, hay gia tăng cát khí từ sao tốt, giúp vận trình năm mới Mậu Tuất Nam mạng được hanh thông, may mắn.


I. BÌNH SAO
 


Chưa có dữ liệu cho tuổi bạn nhập

II. BÌNH HẠN 


Chưa có dữ liệu cho tuổi bạn nhập

III. CÁCH CÚNG SAO GIẢI HẠN 2017:


Chưa có dữ liệu cho tuổi bạn nhập
X