Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Ứng dụng phong thủy

Cửu cung phi tinh (Huyền không phi tinh) có nhiều ứng dụng trong phong thủy dương trạch và âm trạch. Riêng về dương trạch, ngoài việc xây dựng nhà cửa, nó còn giúp dự đoán vận mệnh con người, đồng thời cung cấp cách hóa giải vô cùng hiệu quả.

X