Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Bài trí cây cảnh để trừ hung

Bài trí cây cảnh để trừ hung

Những loài thực vật bài trí trong nhà có tác dụng phong thủy, có thể chia làm hai loại lớn, một là những loài thực vật xanh quanh năm và hai là những loài thực vật lá kim (dạng dai) dùng để trừ hung.

X