Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
GIAO THỪA NGOÀI TRỜI - Ý NGHĨA, VĂN KHẤN, CÁCH TIẾN HÀNH

Giao thừa ngoài trời - Cúng giao thừa ngoài trời đúng chuẩn

Trong gia đình, ai cúng sẽ mang lại may mắn?

Trong gia đình, ai cúng sẽ mang lại may mắn?

Lễ cúng Giao thừa thường được gọi là lễ trừ tịch, thực hiện ở thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với ý nghĩa kết thúc năm cũ, đón năm mới. Song lễ cúng giao thừa ai cúng sẽ mang lại may mắn có thể bạn chưa biết?

Vì sao lại phải cúng giao thừa cả ở ngoài trời?

Vì sao lại phải cúng giao thừa cả ở ngoài trời?

(Lichngaytot.com) Giao thừa là giây phút thiêng liêng, là thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, đây là thời khắc trời đất, vũ trụ, không gian, thời gian giao hoà. Và người xưa tin rằng vào thời khắc này thì vị quan Hành Khiển trông coi việc nhân gian “đổi ca”, bàn giao công việc cho vị thần năm mới. Chính vì vậy, cần phải cúng giao thừa ở ngoài trời để tiễn đưa thần năm cũ và đón rước thần năm mới.

X