1. Lịch ngày tốt
  2. Phong thủy
  3. Vật phẩm phong thủy

Ngũ Đế Minh Chú hóa sát

09:55 | 03/06/2014

Ngũ Đế Minh Chú là xâu tiền cổ Ngũ Đế có gắn ngọc khắc Lục Tự Đại Minh Chú. Khi 2 vật này đi chung với nhau thì công năng hoá sát của nó trở nên rất mạnh.


Các ngôi nhà bị suy khí không tan dù đã tẩy uế nhiều lần nhưng không hết thì có thể treo để hoá giải.

Tác dụng và cách dùng

Những người làm nghề chính đáng mà gặp rắc rối với pháp luật. Có thể treo Ngũ Đế Minh Chú ở cửa sau nhà, hoặc nơi làm việc.

Các ngôi nhà bị suy khí không tan dù đã tẩy uế nhiều lần nhưng không hết thì có thể treo để hoá giải.

vật phẩm phong thủy dùng trong các trường hợp Hình Sát: Phản Quang Sát mạnh, Liêm Đao Sát, Bạch Hổ Sát nhẹ, Xuyên Tâm Sát, Cân Trời Xung Xạ Sát, Liêm Trinh Sát, Đỉnh Tâm Sát.

ST

Vật phẩm phong thủy

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

Phong thủy nhà ở | Phong thủy phòng ngủ
x
x