Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tác giả Kathy


Kathy

Các bài viết của tác giả Kathy

Hậu quả của nạo phá thai theo góc nhìn của Phật giáo
Hậu quả của nạo phá thai theo góc nhìn của Phật giáo

Hậu quả của nạo phá thai có thể chưa thấy ngay nên có rất nhiều tình huống chủ quan và khách quan dẫn đến việc người mẹ tìm cách phá thai. Nhưng nếu bạn tìm hiểu kỹ bạn sẽ thức tỉnh về hành động tội lỗi của mình ngay lập tức.

X