Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tác giả Bùi Thủy


Bùi Thủy
Nothing is Impossible!

Các bài viết của tác giả Bùi Thủy

Tối 2/7: Có 219 ca mắc COVID-19 mới
Tối 2/7: Có 219 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 2/7 cho biết có thêm 219 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 150 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 545. Trong ngày cũng có 148 bệnh nhân được công bố khỏi.

Tối 1/7: Thêm 264 ca mắc COVID-19 mới
Tối 1/7: Thêm 264 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 1/7 cho biết có thêm 264 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 713 trường hợp. TP Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 464 ca. Trong ngày có 407 bệnh nhân khỏi.

Sáng 1/7: Thêm 189 ca mắc COVID-19 mới
Sáng 1/7: Thêm 189 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 sáng 1/7 của Bộ Y tế cho biết có 189 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 địa phương, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 158 ca. Việt Nam đã vuợt 17.000 bệnh nhân.

Tối 28/6: Thêm 145 ca mắc COVID-19 mới
Tối 28/6: Thêm 145 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 tối 28/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 145 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 391 ca, riêng TP Hồ Chí Minh đã 218 trường hợp. Cũng trong ngày có 200 bệnh nhân khỏi.

Sáng 27/6: Có 50 ca mắc COVID-19 mới
Sáng 27/6: Có 50 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 sáng 27/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP Hồ Chí Minh đã 40 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 15.325 bệnh nhân.

Sáng 24/6: Thêm 42 ca mắc COVID-19 mới
Sáng 24/6: Thêm 42 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 sáng 24/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 42 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM đã 26 trường hợp. Đến nay, tổng cộng Việt Nam ghi nhận 13.989 bệnh nhân, thế giới vượt 180 triệu ca.

Tối 22/6: Thêm 97 ca mắc COVID-19 mới
Tối 22/6: Thêm 97 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 22/6 cho biết có thêm 97 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 248. Cũng trong ngày có 93 bệnh nhân được công bố khỏi.

Sáng 22/6: Thêm 47 ca mắc COVID-19 mới, riêng Tp.HCM 36 ca
Sáng 22/6: Thêm 47 ca mắc COVID-19 mới, riêng Tp.HCM 36 ca

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 22/6 cho biết có thêm 47 ca mắc COVID-19, trong đó TPHCM tiếp tục nhiều nhất với 36 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.530 bệnh nhân, thế giới đã gần 179,5 triệu người mắc COVID-19.

Sáng 21/6: Thêm 47 ca mắc COVID-19 mới
Sáng 21/6: Thêm 47 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 21/6 cho biết có thêm 47 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM nhiều nhất với 33 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.258 bệnh nhân.

Trưa 19/6: Thêm 112 ca mắc COVID-19 mới
Trưa 19/6: Thêm 112 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 trưa ngày 19/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 112 ca mắc COVID-19 trong đó 3 ca nhập cảnh cách ly ngay, 109 ca trong nước. TPHCM vẫn chiếm nhiều nhất với 64 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 12.620 bệnh nhân COVID-19.

Tối 18/6: Thêm 62 ca mắc COVID-19 mới
Tối 18/6: Thêm 62 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 tối 18/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 62 ca mắc COVID-19 nâng tổng số mắc trong ngày tại Việt Nam lên 264 trường hợp, riêng TPHCM là 149 ca.

X