Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lóng tay thứ ba nói gì?

Thứ Hai, 10/02/2014 14:13 (GMT+07)

Lóng tay thứ 3 là lóng cuối cùng, nằm giao với lòng bàn tay.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Lóng thứ 3 của ngón cái

Trên thực tế, lóng thứ 3 của ngón cái có thể được xem như không có vì nó ẩn trong gò của lòng bàn tay. Do đó, nó chịu ảnh hưởng hoàn toàn của gò tay ở khu vực này. Mặc dù, nếu giải phẫu 1 bàn tay, ngón cái vẫn có lóng thứ 3, nằm khuất dưới lóng thứ 2.

- Lóng thứ 3 của ngón trỏ

Nếu lóng này dài và to hơn lóng thứ 1, chủ nhân là người có tính kiêu ngạo, thích ra vẻ ta đây, thường gây cảm giác khó chịu cho người xung quanh. Lóng này dài và nhỏ hơn lóng thứ 1, người này hay làm bộ, ra mặt, quát tháo người khác.

- Lóng thứ 3 của ngón giữa

Lóng này dài và to hơn lóng thứ 1, chủ nhân là người keo kiệt, bủn xỉn. Nó dài và ốm hơn lóng thứ 1 là người siêng năng, chăm chỉ và biết cách chi tiêu. Nó dài và to hơn lóng thứ 1 là người keo kiệt, tham lam. Nó dài và nhỏ hơn lóng thứ 2, người này hay ăn cắp vặt.

- Lóng thứ 3 của ngón áp út

Lóng này dài và to hơn lóng thứ 1, chủ nhân là người hay khoe tài. Nếu lóng này dài và nhỏ hơn lóng thứ 1, họ là người hay đố kị, ghen tị với người khác. Nó dài và to hơn lóng thứ 2 là người thích khoe của. Nó dài và nhỏ hơn lóng thứ 2 là người ham của cải vật chất.

- Lóng thứ 3 của ngón út

Nếu lóng này dài và to hơn lóng thứ 1, chủ nhân là người có năng khiếu về nghệ thuật. Nó dài và nhỏ hơn lóng thứ 1 là người khá ranh mãnh, biết cách lợi dụng nghệ thuật để làm lợi cho mình. Nó dài và to hơn lóng thứ 2, người này rất giỏi kiếm tiền. Nó dài và nhỏ hơn lóng thứ 2 là người không chân thật.

(Theo Luatsudongnama)

Loading...
Loading...
X