XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay - SXMT

G Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
8 ... ... ...
7 ... ... ...
6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 ... ... ...
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 ... ... ... ... ... ...
2 ... ... ...
1 ... ... ...
ĐB ... ... ...
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -