XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay - SXMT

GKon TumKhánh Hòa
8......
7......
6... ... ...... ... ...
5......
4... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...
3... ...... ...
2......
1......
ĐB......
ĐầuKon TumKhánh Hòa
0--
1--
2--
3--
4--
5--
6--
7--
8--
9--