Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
LÁ SỐ TỬ VI - Giải đoán lá số tử vi hiểu rõ vận mệnh cuộc đời

LÁ SỐ TỬ VI - Giải đoán lá số tử vi hiểu rõ vận mệnh cuộc đời

Các gò lòng bàn tay và lá số tử vi

Các gò lòng bàn tay và lá số tử vi

Toàn bộ lòng bàn tay chia thành 9 gò. Đặc điểm mỗi gò là một trong những yếu tố quan trọng khi coi bói chỉ tay bởi nó cũng cho biết phần nào lá số tử vi của mỗi người.

X