Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
LÁ SỐ TỬ VI - Giải đoán lá số tử vi hiểu rõ vận mệnh cuộc đời

LÁ SỐ TỬ VI - Giải đoán lá số tử vi hiểu rõ vận mệnh cuộc đời

Thân Mệnh đồng cung - lá số của người thanh nhàn

Thân Mệnh đồng cung - lá số của người thanh nhàn

Thực tế, một lá số tử vi không chỉ có 12 cung cơ bản mà còn có cung thứ 13 gọi là cung Thân. Cung Thân không đóng riêng rẽ ở một vị trí mà luôn đóng chung với một trong sáu cường cung là Mệnh, Tài, Quan, Phúc, Di hoặc Phu Thê. Thân Mệnh đồng cung là một lá số khá bằng phẳng.

Luận giải lá số tử vi Vô Chính Diệu gặp Nhật Nguyệt

Luận giải lá số tử vi Vô Chính Diệu gặp Nhật Nguyệt

Cung Vô Chính Diệu có Nhật Nguyệt xung chiếu hoặc Nhật Nguyệt sáng sủa tam hợp chiếu (Nhật Mão, Nguyệt Mùi) trong lá số tử vi là cách khá tốt. Khi xem cần phải có cách luận giải khác với các trường hợp Vô Chính Diệu thông thường.

Xem lá số tử vi có Vô Chính Diệu đắc Tam không

Xem lá số tử vi có Vô Chính Diệu đắc Tam không

Phú có câu: “Mệnh Vô Chính Diệu đắc Tam Không phú quý khả kỳ. Mệnh Vô Chính Diệu hoán ngộ Tam Không hữu Song Lộc, phú quý khả kỳ”. Tức là mệnh Vô Chính Diệu đắc Tam không thì ắt được hưởng giàu sang, phú quý tốt đẹp.

Số mệnh có thể đổi dời?

Số mệnh có thể đổi dời?

Xem lá số tử vi có thể biết trước vận mệnh của con người nhưng liệu có thể thay đổi những điều sẽ xảy ra dù đã biết trước hay không? Những câu chuyện thực tế diễn ra trong lịch sử sẽ trả lời cho câu hỏi này.

Hướng dẫn xem tử vi cho người mới bắt đầu (phần 2)

Hướng dẫn xem tử vi cho người mới bắt đầu (phần 2)

Xem lá số tử vi để biết vận mệnh của mình là điều ai cũng muốn, nhưng tử vi phức tạp, khó hiểu lại là trở ngại. Bài viết đưa ra những khái niệm cơ bản nhất của tử vi để những người mới bắt đầu có thể làm quen và hiểu thêm.

X