Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Đôi nét về tác giả

Hà Phương

Các bài viết của tác giả Hà Phương

Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác
Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 24/8/2021, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ dao động từ 29-33 độ.

Dự báo thời tiết ngày 22/8/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 22/8/2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 22/8/2021, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 35-37 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết ngày 18/8/2021: Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa dông, Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn
Dự báo thời tiết ngày 18/8/2021: Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa dông, Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn

Dự báo thời tiết ngày 18/8/2021, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 35 độ; khu vực Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết ngày 13/8/2021: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Dự báo thời tiết ngày 13/8/2021: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 13/8/2021, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào vào dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nền nhiệt cao nhất từ 33-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 12/8/2021: Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác
Dự báo thời tiết ngày 12/8/2021: Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác

Dự báo thời tiết ngày 12/8/2021, khu vực Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời mát, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ; khu vực Đà Nẵng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết ngày 11/8/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông rải rác, Trung Bộ nắng nóng đến gay gắt
Dự báo thời tiết ngày 11/8/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông rải rác, Trung Bộ nắng nóng đến gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 11/8/2021, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to, nhiệt độ tiếp tục giảm với nền nhiệt cao nhất từ 29-33 độ; khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết ngày 9/8/2021: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn
Dự báo thời tiết ngày 9/8/2021: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn

Theo dõi dự báo thời tiết ngày 9/8/2021, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm với nền nhiệt cao nhất từ 31-34 độ; khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

X