Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Sự kì diệu của Chú Đại Bi - Thần chú quảng đại viên mãn

Thứ Năm, 15/06/2017 08:47 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Chú Đại bi hay còn gọi là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Liệu sự kì diệu của chú Đại Từ Bi có thật sự như lời đồn của dân gian không?
Theo Phật giáo, chú Đại Từ Bi được ra đời khi Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bây giờ mời ở ngôi sơ địa, khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa.

Vui mừng trước oai lực của thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tay”. Ngay lập tức, ngài thành tự ý nguyện.

Từ đó, hình ảnh của vị Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt trở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của một vị Bồ Tát, mang sứ mệnh vào đời cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Sự kì diệu của Chú Đại Bi từ đó được lan truyền tới mọi người.
 
Su ki dieu cua Chu Dai Bi  hinh anh
 

Sự kì diệu khi đọc chú Đại Bi:

 
1.     Không bị chết vì đói khát, khốn khổ.
 
2.     Không bị chết vì gông, tù, đòn roi;
 
3.     Không bị chết vì oan gia thù nghịch;
 
4.     Không bị chết vì chiến trận tương tàn;
 
5.     Không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;
 
6.     Không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;
 
7.     Không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;
 
8.     Không bị chết vì trúng phải độc dược;
 
9.     Không bị chết vì cổ độc tác hại;
 
10.  Không bị chết vì điên loạn, mất trí;
 
11.  Không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;
 
12.  Không bị chết vì kẻ ác thư ếm;
 
13.  Không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;
 
14.  Không bị chết vì ác bệnh triền thân;
 
15.  Không bị chết vì tự sát, tự tử.”
 
Về tâm linh, sự linh nghiệm, kì diệu của chú Đại Từ Bi được dân gian lưu truyền, đây được xem như là “thần chú của Phật Pháp”. Con người tin rằng, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì sự kì diệu sẽ xảy ra, giúp cứu khổ cứu nạn, bảo vệ con người trước những khó khăn của cuộc sống, biến ước nguyện chính đáng của con người thành hiện thực.  Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn.

Su ki dieu cua Chu Dai Bi  hinh anh 2
 

Bài kinh tụng chú Đại Bi


Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

 2. Nam mô a rị da

 3. Bà lô yết đế thước bát ra da

 4. Bồ Đề tát đỏa bà da

 5. Ma ha tát đỏa bà da

 6. Ma ha ca lô ni ca da

 7. Án

 8. Tát bàn ra phạt duệ

 9. Số đát na đát tỏa

 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

 12.Nam mô na ra cẩn trì

 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

 14.Tát bà a tha đậu du bằng

 15.A thệ dựng

 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

 17.Na ma bà dà

 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

 19.Án. A bà lô hê

 20.Lô ca đế

 21.Ca ra đế

 22.Di hê rị

 23.Ma ha bồ đề tát đỏa

 24.Tát bà tát bà

 25.Ma ra ma ra

 26.Ma hê ma hê rị đà dựng

 27.Cu lô cu lô yết mông

 28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế

 29.Ma ha phạt xà da đế

 30.Đà ra đà ra

 31.Địa rị ni

 32.Thất Phật ra da

 33.Giá ra giá ra

 34.Mạ mạ phạt ma ra

 35.Mục đế lệ

 36.Y hê di hê

 37.Thất na thất na a

 38 Ra sâm Phật ra xá lợi

 39.Phạt sa phạt sâm

 40.Phật ra xá da

 41.Hô lô hô lô ma ra

 42.Hô lô hô lô hê rị

 43.Ta ra ta ra

 44.Tất rị tất rị

 45.Tô rô tô rô

 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

 48.Di đế rị dạ

 49.Na ra cẩn trì

 50.Địa rị sắc ni na

 51.Bà dạ ma na

 52.Ta bà ha

 53.Tất đà dạ

 54.Ta bà ha

 55.Ma ha tất đà dạ

 56.Ta bà ha

 57.Tất đà dũ nghệ

 58.Thất bàn ra dạ

 59.Ta bà ha

 60.Na ra cẩn trì

 61.Ta bà ha

 62.Ma ra na ra

 63.Ta bà ha

 64.Tất ra tăng a mục khê da

 65.Ta bà ha

 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ

 67.Ta bà ha

 68.Giả kiết ra a tất đà dạ

 69.Ta bà ha

 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ

 71.Ta bà ha

 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

 73.Ta bà ha

 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ

 75.Ta bà ha

 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

 77.Nam mô a rị da

 78.Bà lô kiết đế

 79.Thước bàn ra dạ

 80.Ta bà ha

 81.Án. Tất điện đô

 82.Mạn đà ra

 83.Bạt đà gia

 84.Ta bà ha.
 
Quý vị có thể tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn các bước trì tụng chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh 
Su ki dieu cua Chu Dai Bi  hinh anh 2
 

Sự linh ứng kì diệu của chú Đại Bi

 
Tụng Chú Đại Bi, diệt trừ ác nghiệp, được hưởng phúc lành. Việc đọc chú Đại Từ Bi với lòng thành tâm đã giúp một người phụ nữ sau bao nhiêu năm tưởng chừng vô sinh đã có con.

Chuyện kể rằng : “Một người phụ nữ đã kết hôn được vài năm, trải qua biết bao gian nan khổ cực mới an cư lạc nghiệp và bắt đầu lên kế hoạch sinh con, qua vài tháng nhưng không có thai.

Khi đi kiểm tra chi tiết tại bệnh viện chuyên khoa, nhưng tất cả đều bình thường! Bác sĩ cũng kê cho một ít thuốc uống, nhưng qua mấy tháng cũng không có kết quả gì. Bạn bè và người nhà thấy vậy khuyên đi hỏi thần linh.

Su ki dieu cua Chu Dai Bi  hinh anh 2
 
Trong tình cảnh đó, người phụ nữ này quyết định dùng một trong những pháp môn đã tu tập nhiều năm, là pháp môn phổ biến của các Phật tử, đó là trì niệm Chú Đại Bi và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát với lời cầu nguyện:

"Đệ tử tên là … , cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi xót thương, ban cho đứa con trai để tận hiếu đạo, đệ tử nguyện mỗi ngày trì tụng Chú Đại Bi 20 lần, dù mưa dù gió, thời hạn là một năm, cố gắng giữ Phật quy ngũ giới, hôm nay nguyện hành thọ, hộ trì Phật Pháp (phóng sinh, bố thí, tán trợ Phật pháp và in ấn Kinh sách), không dám vi phạm. Một thời gian sau, cơ thể có dấu hiệu khác thường liền đi khám. Sau khi bác sĩ kiểm tra, kết luận có tin vui. Quán Thế Âm Bồ Tát quả thực linh ứng cho một đứa con trai như ý muốn”.
 
Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú này với tất cả tâm thành, có khả năng sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn nổi.. Trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa. Tuy nhiên, cũng tùy vào nhân duyên nữa. Hãy cầu nguyện thật thành tâm để có những điều mình mong muốn nhé.

Quý vị có thể nghe cách trì tụng chú Đại Bi trong các video dưới đây: 


 

Bản Trì tụng Chú bằng tiếng Việt


Loading...
X