Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Đôi nét về tác giả

Amor Fati
amorfati@lichngaytot.com
Đánh giá tác giả (9 lượt bình chọn)

 

Các bài viết của tác giả Amor Fati

2 tháng tới (tháng 6-7/2022) bị đào hoa xấu quấn thân, chòm sao này có thể đối mặt đổ vỡ tình cảm
2 tháng tới (tháng 6-7/2022) bị đào hoa xấu quấn thân, chòm sao này có thể đối mặt đổ vỡ tình cảm

Với những chòm sao gặp đào hoa xấu 2 tháng tới (tháng 6-7/2022) này, duyên tới cứ ngỡ là duyên đẹp nhưng nào ngờ chỉ để lại những luyến tiếc và tổn thương, tưởng gặp được người thích hợp rồi nhưng cuối cùng mới biết là sai người sai cả thời điểm. Trong khi đó, người có đôi cũng phải đối mặt với những đổ vỡ trong mối quan hệ của mình.

X