menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/01/2017 có sao Giác Tốt với việc Xuất hành

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 19/01/2017
- Có trực Chấp Xấu với việc Xuất hành

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/01/2017
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Bính Ngọ Rất tốt với việc Xuất hành

=> Điểm 2/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Thiên Hà Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

7/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Xuất hành

Xem ngày Xuất hành, Xem ngày tốt xấu Xuất hành
Xem ngày Xuất hành, Xem ngày tốt xấu Xuất hành
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x