menu lich ngay tot search

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Xem ngày tốt xấu Khai trương, cưới hỏi, xuất hành

Ngày sinh DL

Ngày xem DL

Việc cần xem

Xem

* Nhập ngày sinh và Ngày xem để xem

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/02/2017 có sao Phòng Rất tốt với việc Khởi công

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 19/02/2017
- Có trực Bế Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/02/2017
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu
- Có sao Hỏa tai: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Đinh Sửu Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Giản Hạ Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

7.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này
Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Xem ngày tốt xấu cho việc

lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x