menu lich ngay tot search

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Xem ngày tốt xấu Khai trương, cưới hỏi, xuất hành

Ngày sinh DL

Ngày xem DL

Việc cần xem

Xem

* Nhập ngày sinh và Ngày xem để xem

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/01/2017 có sao Giác Tốt với việc Khởi công

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 19/01/2017
- Có trực Chấp Rất tốt với việc Khởi công

=> Điểm: 3/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/01/2017
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Bính Ngọ Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Thiên Hà Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

9.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này
Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Xem ngày tốt xấu cho việc

lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x