menu lich ngay tot search

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Xem ngày tốt xấu Khai trương, cưới hỏi, xuất hành

Ngày sinh DL

Ngày xem DL

Việc cần xem

Xem

* Nhập ngày sinh và Ngày xem để xem

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 29/03/2017 có sao Bích Tốt với việc Khởi công

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 29/03/2017
- Có trực Kiến Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 29/03/2017
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu
- Có sao Câu Trận: Xấu
- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu
- Có sao Thiên địa chuyển sát: Xấu
- Có nhiều sao Xấu

=> Điểm đại diện: 0/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Mão Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

18.5/31: Ngày này Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này
Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Xem ngày tốt xấu cho việc

lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x