menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 29/03/2017 có sao Bích Tốt với việc Sinh con

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 29/03/2017
- Có trực Kiến Bình thường với việc Sinh con

=> Điểm: 1/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 29/03/2017
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Câu Trận: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu ít
- Có sao Thiên địa chuyển sát: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Mão Tốt với việc Sinh con

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

20.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con

Xem ngày Sinh con, Xem ngày tốt xấu Sinh con
Xem ngày Sinh con, Xem ngày tốt xấu Sinh con
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x