Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 27/07/2017 có sao Tỉnh Bình thường với việc Nhập trạch

=> Điểm:1/3

3. Trực

Ngày 27/07/2017
- Có trực Thành Bình thường với việc Nhập trạch

=> Điểm: 1/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 27/07/2017
- Có sao Thiên hỷ: Tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít
- Có sao Cô thần: Xấu ít
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Mão Tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

4.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch

Xem ngày Nhập trạch, Xem ngày tốt xấu Nhập trạch
Xem ngày Nhập trạch, Xem ngày tốt xấu Nhập trạch
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright@lichngaytot.com,Allrights reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x