menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/01/2017 có sao Giác Tốt với việc Ký kết

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 19/01/2017
- Có trực Chấp Rất tốt với việc Ký kết

=> Điểm: 3/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/01/2017
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Bính Ngọ Tốt với việc Ký kết

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Thiên Hà Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

9.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết

Xem ngày Ký kết, Xem ngày tốt xấu Ký kết
Xem ngày Ký kết, Xem ngày tốt xấu Ký kết
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x