Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 28/05/2017 có sao Mão Xấu với việc Ký kết hợp đồng

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 28/05/2017
- Có trực Khai Tốt với việc Ký kết hợp đồng

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 28/05/2017
- Có sao Thiên thành: Tốt
- Có sao U Vi tinh: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Ngọc đường: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Địa phá: Xấu
- Có sao Hỏa tai: Xấu ít
- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu
- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu ít
- Có sao Cửu không: Xấu ít
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Mão Tốt với việc Ký kết hợp đồng

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

6.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng

Xem ngày Ký kết hợp đồng, Xem ngày tốt xấu Ký kết hợp đồng
Xem ngày Ký kết hợp đồng, Xem ngày tốt xấu Ký kết hợp đồng
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright@lichngaytot.com,Allrights reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x