menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 30/03/2017 có sao Khuê Bình thường với việc Khởi công

=> Điểm:1/3

3. Trực

Ngày 30/03/2017
- Có trực Trừ Tốt với việc Khởi công

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 30/03/2017
- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít
- Có sao Mãn đức tinh: Tốt
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Thổ phủ: Xấu
- Có sao Thiên ôn: Xấu
- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Hình: Xấu
- Có sao Phủ đầu dát: Xấu
- Có sao Tam tang: Xấu
- Có nhiều sao Xấu

=> Điểm đại diện: 0/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Bính Thìn Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) sinh mệnh ngày (Sa Trung Thổ), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí. => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

7/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngày Khởi công, Xem ngày tốt xấu Khởi công
Xem ngày Khởi công, Xem ngày tốt xấu Khởi công
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x