menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/02/2017 có sao Phòng Rất tốt với việc Khởi công

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 19/02/2017
- Có trực Bế Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/02/2017
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu
- Có sao Hỏa tai: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Đinh Sửu Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Giản Hạ Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

7.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngày Khởi công, Xem ngày tốt xấu Khởi công
Xem ngày Khởi công, Xem ngày tốt xấu Khởi công
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x