menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 28/03/2017 có sao Thất Tốt với việc Khai trương

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 28/03/2017
- Có trực Bế Xấu với việc Khai trương

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 28/03/2017
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Sinh khí: Tốt
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Dịch Mã: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Thiên tặc: Xấu ít
- Có sao Hỏa tai: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Giáp Dần Rất tốt với việc Khai trương

=> Điểm 2/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

22/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương

Xem ngày Khai trương, Xem ngày tốt xấu Khai trương
Xem ngày Khai trương, Xem ngày tốt xấu Khai trương
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x